Gamla disponentvillan

02  Den mest omtalade och kända byggnaden på byn är givetvis den gamla disponentvillan. Tyvärr har inga ritningar gått att återfinna, vilka säkert gick förlorade i branden 1948. 01  Några år senare. 10  Disponentvillan. På brevkortet står det "Den 15-4 1921". Brevkort från Solbritt Westberg, Härnösand. 03  Trädgårdsmästare Brandberg.
04  Interiör från disponentvillan med herr och fru Brandberg med sonen i famnen. Familjen emigrerade 1921 till Nordamerika. 05  Majken Åkerlund, okänt årtal. Gift med Åke Gerhard Larsson. Fotot från Åke Gerhards änka, Inger Viberg, Utansjö. 06  Birgit Schöldströml. Från skollärare Axel Holmbergs dotter Ingrid Nylander 2009-11-02 har hon kommenterat följande: Flickan som håller handen mot trästammen är Birgit Schöldström. Fotot från Åke Gerhards änka, Inger Viberg, Utansjö. 07  Okänd kvinna och årtal. Fotot från Åke Gerhards änka, Inger Viberg, Utansjö.
08  Okänd kvinna och årtal. Fotot från Åke Gerhards änka, Inger Viberg, Utansjö.