Veda

01 Vy över Veda. Till höger syns Vedaviken och Ångermanälven i bakgrunden. Fotot genom ett brevkort. 02 Demonstrationståg från Utansjö genom Veda. Du har en bild av ett förstamajtåg genom Veda och skriver att Vilgot Johansson bodde där. Där låg privataffären som först hette Hedqvists, sedan Böhlin, Sidéns och långt fram i tiden blev Vilgot handlare där. På bilden syns t v ett av de tre kaféer som fanns i Veda. Ett låg mitt emot det på bilden. Det var två bröder som drev kaféerna. De var ovänner. Det tredje kaféet låg nere vid färjläget och ägdes av en Näslund som var bror till Post-Kalle som bodde med sin mor strax bortom den nämnda affären. Den andra affären var konsum. Nu har man rivit båda affärerna och Post-Kalles hem. Dessutom hus på andra sidan vägen. Dessutom har Tjernbergs bondgård (Gästgiveriet) brunnit ner. (Där bodde även jag, Tony, i unga år...) 03 En underbar bild måste man säga! Macken kommer man ihåg som liten då man bodde här. Lägg märke till 'Konsum' i bakgrunden. Ungdomarna på bilden ska visst vara från Veda och fotot från 1970-talet. Fotot från Gösta Selander, Utansjö. 04 Det gamla gästgiveriet, om man då bortser från 'Tjärnbergs' som var det sista gästgiveriet som slutade sina dagar 1909 enligt Sven-Erik Landin i Flöde. I det lilla huset på knallen i mitten, där en rock hänger på vädring, var Gösta Selander och hans pappa född. Gösta var tredje generationen Selander som jobbade på bruket. Jag tycker mig känna igen den gamla folkabussen till höger och visst var det Henriksson som hade den? Fotot från Gösta Selander, Utansjö.
05 Berit Mörk (född Vassberg) till vänster under en skidtävling i Veda i början på 1950-talet. Föreningsgården låg bakom nuvarande trädgården och där ett snickeri fanns. Numera har linjebuss sitt tillhåll där. Fotot från Berit Mörk, Härnösand. 06 Slottana i Veda i slutet av 1800- eller i början av 1900-talet på okänd plats. Jag har för mig att på bilden längst ut till höger ska det vara Maggie Dahlqvist farmors mor men jag kan givetvis ha fel då pennan inte hann med att anteckna det. Fotot från Maggie Dahlqvist, Timrå. 07 Denna bild över macken har Mikael Kallin från Timrå bidragit med. I bakgrunden ser vi en del av Bystedts verkstad. Många kommer säkert ihåg macken och som bilden visar så var det inte någon stor mack mera som en liten barack eller bod. 08 Okänd kvinna poserar nere vid järnvägsstationen. Fotot från Ely Nyberg, Utansjö.
10 Tågstationen i Veda. Vilka som står på perrongen är okända. Fotot från Solbritt Westberg, Härnösand. 11 Här står arbetare från bruket uppställda under vedhuggningen för uppvärmning av bostadshus m.m. i Stockholm. Bilden är tagen den 28 juli 1943. Fotot från Solbritt Westberg, Härnösand. 12 Vagnarna som gick till Stockholm. Bilden är tagen den 28 juli 1943. Fotot från Solbritt Westberg, Härnösand. 13 Lastbilen under vedlastningen den 28 juli 1943. Fotot från Solbritt Westberg, Härnösand.
30 Tidigt brevkort med vy över Veda.