Utansjö

01 Tidningsursklipp över Vita Raden och fabriksområdet under 1950-talet. 02 Vy över fabriksområdet 1963 med Vita och Röda Raden till höger. Från samma serie med nästa. 03 Vy över fabriksområdet 1963 med Vita och Röda Raden till höger. Från samma serie med föregående. 04 Från Egnahemsområdet där Stenudds hus skymtar till höger. Fotot från Ulf och Birgitta Vestling, Örnsköldsvik.
06 Vy över samhället. I bakgrunden Änget innan bebyggelsen och strax till höger sticker Disponentvillan i dungen och till höger Vita Raden och Egnahemsområdet. Fotot från 1930-talet. 07 Vykort troligen från 1920-talet. Huset till vänster Utansjö Kooperativa UPA och timmerskotor i bakgrunden. 15 Vy över samhället före 1950. Lägg märke till stigen över den stora barkplan mellan raden och korsningen och anslagstavlan. Fotot från Mikael Kallin, Timrå. 08 Utansjö 1950 då kontoret börjas att byggas efter branden 1948. Framför kontoret syns Konsum och bensinpumpen till vänster. Lägg märke till åns smala flöde vid bron. Se föregående bild.
09 Slutet av 1950-talet, möjligen början av 1960. Änget har börjat att befolkas än mer. Lägg också märke till Folkets hus i mitten i bakgrunden. 11 Vy över Smedjebacken slutet på 1950-talet, möjligen början av 1960. Ladan finns inte kvar vid dammen. 13 En otroligt vacker bild över samhället 1960. Fotot från Bert Norell, Upplands-Väsby. 14 Omkring 1940-1950.
16 Nils-Olof Dahlin blickar ut över nejden och pekar mot samhället från Skurubergets topp. Fotot från Adié Nilsson, Härnösand. 17 En fin illustration över Utansjö 1980-talet av Ulf Abrahamsson. 18 Sexdagarsloppet någon gång på 1950-talet. Fotot från Adié Nilsson, Härnösand. 21 Borde vara från tidigt 1920-tal och i bakgrunden till vänster ser vi ett ångfartyg vid den gamla kajen följt av några skutor. I förgrunden en ångbåt som enligt Bo G Hall är "Strömkarlen". Den kajen ligger nära Bjässholmen och fotot kommer från Lennart Jonsson som just bor på nämnda plats.
22 En fantastisk bild! Den är tagen någon gång i mitten på 1920-talet. Och anledningen till denna glädje är att den visar hur ingången till snickarverkstaden ser ut med dess långa gångbro och lägg märke till timmerrännan som går under bron. I förgrunden Mjölnarbyggnaden och tittar ni väldigt noga så ser man att det spelas en fotbollsmatch, dock ej seriespel. Den första seriematch som Utansjö AIF spelade var 1928-1929. Lägg märke till de tre husen i Vita Raden till höger i bild, lite svårt att se kanske, som fortfarande står kvar innan de flyttade dem längre upp, där av årtalets identitet av bilden. Fotot från Lennart Jonsson, Utansjö. 31 Utansjö 1950. 30 Utansjö 2017.