Överskog

01 Slåttermaskin framför hässja. Marie Ericson i Älandsbro har lämnat följande upplysningar [2009-09-29]: På bild 4 är det min morfar, NILS Sune Hilding Olsson, han har min mamma Ingrid i famnen. Morfar var yngst av 14 barn, han köpte hemmanet 1935 av sin far Oskar Olof Olsson. Morfar gifte sig 1935 med min mormor Selma och som sagt de köpte hemmanet då. De bodde där resten av sitt liv där, och nu har Morfars son Ragnar hemmanet. På bilderna 2 ö 3 finns en rakryggad man med mustasch och ett barn i famnen, mannen är Oskar Olof Olsson. Fotot från Lena och Sven-Erik Landin i Flöde genom Mari-Anne Lundin, f. Olsson, i Sollefteå. 02 Skära havre hos Olssons. Marie Ericson i Älandsbro har lämnat följande upplysningar [2009-09-29]: På bilderna 2 ö 3 finns en rakryggad man med mustach och ett barn i famnen, mannen är Oskar Olof Olsson. Fotot från Lena och Sven-Erik Landin i Flöde genom Mari-Anne Lundin, f. Olsson, i Sollefteå. 03 Skära havre hos Olssons. Marie Ericson i Älandsbro har lämnat följande upplysningar [2009-09-29]: På bilderna 2 och 3 finns en rakryggad man med mustach och ett barn i famnen, mannen är Oskar Olof Olsson. Fotot från Lena och Sven-Erik Landin i Flöde genom Mari-Anne Lundin, f. Olsson, i Sollefteå. 04 Familjen O Olsson i Överskog. Marie Ericson i Utansjö har lämnat följande upplysningar [2009-09-29]: På bild 1 tror jag att morfar står näst nedersta raden längst ut. Ovanför honom står en kvinna med ett barn i famnen, det tror jag är faster Karin (morfars syster). Karin bodde på Bjäsholmen. Thomas Olsson i Bollstabruk har kommenterat fotot [2009-10-08]: Jag har tittat lite mer på bilden nr 1 ifrån Överskog och känner igen några personer som är barn till hemmansägaren Olof Oskar & Johanna Olsson (född Bystedt Bjärtrå) farfar och farmor till mej. Bilden är troligen tagen 1923. Stående längst f.v. hustru Johanna Olsson, svärsonen Birger Jonsson med dottern Karin Olsson. Stående längst till höger dottern Greta Olsson med sin dotter Anna Greta f. 1922-02-13 i famnen och svärsonen Folke Karlsson. Om Marie Ericson Älandsbro har rätt i att det är hennes morfar sonen Nils Olsson som är knästående längst till höger på bilden, då är det troligt att det är min far sonen Erik Olsson som står i ”giv akt” till vänster om honom och ytterligare till vänster i vit skjorta och väst troligen sonen Alfred Olsson. Kvinnan i mitten av bilden i mörk klänning med ett barn i famnen är troligen äldsta barnet dottern Olga med sin man Edvard Brundin mitt emellan dem i bakgrunden. Olof Oskar, född 1863 och således 60 år på bilden, står i bakre raden 7:e f.v. i vit skjorta och väst. Fotot från Lena och Sven-Erik Landin i Flöde genom Mari-Anne Lundin, f. Olsson, i Sollefteå.
07 Samma personer som föregående bild, fast en annan tagning. Lägg märke till de olika personernas positioner. Fotot från Mary Scherman (Söderkvist), Utansjö. Änka efter Knut Scherman. 05 Olof Oscar och någon av sönerna Knut, Alfred, Erik eller Nils. En av hästarna kan vara PÅLLE, min far berättade att de hade en häst som hette så. Fotot från Mary Scherman (Söderkvist), Utansjö och änka efter Knut Scherman. 06 Cykelgänget i Överskog. Thomas Olsson i Bollstabruk har kommenterat detta då jag skickade honom fotot, vilkens far är från Överskog och följande har han lämnat: Från v. 4:e Karin Olsson, 5:e maken Birger Jonsson Bjässholmen, från h. 3.e troligen Greta Olsson med dottern Ann Greta. Paret till vänster möjligen Einar eller Isedor Scherman med en dotter Olsson och 3:e fr. v. möjligen Knut Olsson. Bilden kan vara ifrån Olssons i Överskog, det stod på sin tid en kornhässja på den plats som syns i bakgrunden. Fotot från Mary Scherman (Söderkvist), Utansjö. Änka efter Knut Scherman. 08 Olof Oscar Olsson med hustru Johanna på äldre dar och sönerna Erik (min far) och Alfred midsommarafton 1948. Fotot från Thomas Olsson, Bollstabruk.
09 Detta är sju kusiner Olsson, barnbarn till Johanna och Olov Oscar Olsson i Överskog och barn till bröderna Nils, Erik och Alfred. Fr. v. Torbjörn, Inger, Birgitta, Barbro, Sune, Ragnar nuvarande innehavaren av gården och Ingrid. Fotot är taget i Överskog 1945 Fotot från Thomas Olsson, Bollstabruk. 10 Johanna Olsson på sin 75-årsdag 17/7 1944 med maken Olof Oscar. Fotot från Thomas Olsson, Bollstabruk. 11 Tre kusiner Olsson, fotot från Överskog 1945. Fr. v. Torbjörn, Ragnar (nuvarande innehavaren av gården) och Sune. Söner till respektive Erik, Nils och Alfred. Fotot från Thomas Olsson, Bollstabruk. 12 ommaren 1967 togs denna bild på Björkudden i samband med att syskonen Olsson ifrån Överskog i Högsjö hade en släktträff. Denna träff hölls då näst äldsta syskonet Karl Johan Oskar Olsson född 1889-11-21 med hustrun Aileen bosatta i Vancouver British Columbia Canada var på Sverigebesök. Oskar emigrerade till Kanada i början av 1900-talet. Syskonen Olsson var barn till Johanna och Olof Oskar Olsson ifrån Överskog. Fotot från Lennart Jonsson, Bjässholmen.
13 Slåttana i Överskog skulle jag tro att den här bilden hör hemma men riktigt säker är jag inte men av bakgrunden att döma tror jag inte att det är på Bjässholmen. Fotot från Kerstin Damberg, Härnösand. 14 Olsson är mannen i alla fall men jag kan inte sätta namnet på honom... Fotot från Kerstin Damberg, Härnösand.