Sibirien

07  Mannen med cykeln som poserar så glatt framför byggnaden, sägs vara Nils Bylund Ergeborn. Han var den första med cykel på Utansjö så jag hoppas att de som känner igen Nisse kan kommentera detta. Foto bör vara vid 1930-talets början. Jimmy Norberg i Uppsala har meddelat mig 2010-04-26 att bilden inte föreställer hans morfar så det var bra att det frågetecknet kring mannen blev utrönt. Fotot från Solbritt Westberg, Härnösand. 08  Utansjöåns kraftiga vårflod nedanför Sibirien. Mannen på fotot okänd och är även svår att känna igen. Fotot från Solbritt Westberg, Härnösand. 09  Här en underbar bild från Sibirien och vy mot fabriken troligen 1930-talet. Till höger på bilden ser vi flottarrännan som bara användes under kort period under sommaren. Den stora främre byggnaden av de fyra på rad, är tvättstugan, följt av bagarstugan, tvättstugan och Mjölnarbyggnaden. I bakgrunden kokeriet. Fotot från Solbritt Westberg, Härnösand. 10  Interiör anno 1937 med Edvin Danielsson till vänster och okänd man till höger. Edvin finns upptagen som hyresgäst här även 1938. Fotot från Solbritt Westberg, Härnösand.
11  I fotoalbumet står det "Lill-Skrädarn" och namnet "Lill-Skräddarn"' finns faktiskt på hemsidan och då under Musik i fotogalleriet men det är inte samme man har Anders Nilsson i Utansjö konstaterat. Fotot från Solbritt Westberg, Härnösand.