Salongen

01  Salongen anno 1918 från baksidan ner mot ån, "Sibirien". Här bodde bl.a. familjen Carl Johan Danielsson och hans familj. Originalkvalitén är mycket dåligt och jag har gjort vad jag har kunnat för att uppnå en synbar bild. Fotot från Solbritt Westberg, Härnösand. 02  Salongen 30 år senare sett från framsidan, närmare bestämt den 6 juni 1948. Fotot från Solbritt Westberg, Härnösand. 03  En bra överskådlig bild över Salongen innan brandkåren tänder eld på det hela. Fotot från Anders Nilsson, Utansjö. 04  Snart ett minne blott... Fotot från Anders Nilsson, Utansjö.
05  Nu är Salongen ett minne blott, 2008... Fotot från Anders Nilsson, Utansjö.