Röda Raden

01  Vinter i Röda Raden. I bakgrunden till höger skymtar del av Vita Raden. Från ett tidningsurklipp. 02  Sommartid i Röda Raden och rivning av området har påbörjats. Från ett tidningsurklipp. 03  Röda Raden omkring 1953. Lägg märke till Sigga och Affas kiosk i bakgrunden till vänster. Birgitta Westling i Örnsköldsvik meddelar 2010-05-09 att det stor huset i bakgrunden var Vilgot Johanssons och på övervåningen bodde Jörgen Johansson med familj. Vidare meddelar Anders Nilsson i Utansjö att familjen Gerhard Sandqvist bodde här före Johansson. Maggie Dahlqvist berättade när hon lämnade fotoalbumen hos mig att dessa barn är hennes kusiner Inger och Ingrid Olsson. Fotot genom Nils-Göran Sjöqvist, Helsingborg. 04  Röda Raden under 1950-talet. Uppgiftslämnaren tror att det är Conny Hultin på bilden, i alla fall en Hultin. Fotot genom Gunnar Uhlin, Härnösand.
05  Röda Raden efter 1932. Till vänster i bild ser vid del av hus av Vita Raden nr 4 med dess vedbod och källare och nedanför dem slaskhuset som ser ut som en liten paviljong. Den avlånga byggnaden mitt emot Röda Radens hus nr 1, är dess uthus. Mitt emot hus nr 3 är slaskhuset, som egentligen syns mellan hus 1 och 2. Här kom bagarstugan senare att stå. Det kanske inte syns så tydligt men mitt emot hus nr 4 och 5 är radens vedbod. Den stora vita byggnaden har ni kanske redan listat ut att det är Ströms, som senare kom att bli Norells. Då är det väl Ulfsparres som är strax till höger om Ströms? Men huset längst till höger, hör det till Ströms eller vems var det? Den ser inte ut att ligga vid vägen. Mellan raden och Ströms pågår byggandet av Egnahemsområdet. Ivar Olsson i Karlshamn meddelar 2010-05-09 att kortet måste vara från 1932 eller något senare därför att det vita huset i mitten på kortet längst upp mot skogen färdigställdes 1932. Husbyggare var Oskar och Elin Nyberg, morbror och moster till mig. Det var också här som moster Elin bedrev kaférörelse några år runt 1940. I det vita huset till vänster om bodde Gösta och Agnes Damberg. Huset längst till höger i bilden ägdes och beboddes av skomakare Edin om jag inte minns fel. Huset låg på höger sida om vägen till Nässa. Där slutar hans kommentar och jag har kollat upp vem denna Edin kunde vara och det finns två stycken tänkbara. Säger förnamnet Erik Axel (1910-1995) eller Johan Alfred (1883-1962, död ogift) er något om vilken skomakare det rör sig om? Fotot från Maggie Dahlqvist, Timrå. 06  Det fanns många duktiga skidlöpare i Utansjö med omnejd. Både Bosse Olsson och Östen Persson i Härnösand, nämnde vid ett tillfälle, att denna skidåkare heter Åström men jag uppfattade aldrig hans förnamn. Han tillverkade sina egna skidor. Tycker bilden är mycket intressant då vi ser baksidan av raden och dess trädgårdar och Ströms i bakgrunden. Fotot från Kerstin Damberg, Härnösand.