Okända

10  Denna bild, liksom nästa, har jag fått genom Birgitta Esberg i S:a Sunderbyn i Luleå vilka hon hade hittat på en loppis och fann texten på baksidan av denna: 'Berggren Utansjö, svart utaf, Lördag'. Alltså inga uppgifter om vilka personerna är på bilden eller vid vilket tillfälle detta är. Fotografiet ser ut att vara från 1930-talet. Rätta mig gärna. Jag tror att bilderna var beställda av skogvaktare Karl Oskar Berggen (1898-1955), vilken var gift med Sva Maria Skoog (1904-1989) och var vid sitt frånfälle bosatt på Rönstorp 1:1 i Ramvik. 11  I enlighet med föreående bild och här har synes alla deltagare ställt upp för en gemensam fotografering. 16  Okända kvinnor. 17  Kan detta vara släkten Nyberg? Fotot från Elsy Nyberg, Utansjö.
18  Bengt Damberg skymtar framför det högra fönstret. Fotot från Kerstin Damberg, Härnösand. 19  Längst till höger Bengt Damberg. Fotot från Kerstin Damberg, Härnösand. 21  Fettisdagsfirande 1941. Foto från Kerstin Damberg, Härnösand. 22  Möjligen vid samma tillfälle som föregående. Foto från Kerstin Damberg, Härnösand.
23  Fotot från Kerstin Damberg, Härnösand. 24  Åke Gerhard Larsson står på gungbrädan och modern Olga bakom. Foto från Kerstin Damberg, Härnösand.