Nässa

01  Interiör från Nässa. Anders Lifs svärmor Mary Hörngren är barnfödd på Nässa och huset fanns kvar som sommarhus och oskiftat dödsbo ända tills auktionen och rivningen för några år sedan. Fotot från Anders Lif, Västerås. 02  Granlunds på Nässa. Fotot från Anders Lif, Västerås. 03  Krattning av gräs. Fotot från Anders Lif, Västerås. 04  Granlunds på Nässa. Fotot från Anders Lif, Västerås.
05  Kallins på Nässa. Många av er kommer nog ihåg huset som låg bakom Rune Fälldins. Vilka bodde här före Kallins? Fotot från Mikael Kallin, Timrå. 06  Detta hus hade övermontör Thure Nässlander som sin sommarbostad. Meddelat av Roger Kallin och Lennart Viberg. Fotot från Åke Gerhards änka, Inger Viberg, Utansjö. Roger Kallin meddelar vidare, att detta är det sommarhus som låg strax bortanför Hörngrens mot skogen som vetter mot Tjernbergs, gick även en stig genom skogen som man kunde ta på sommaren till skolan. Det var mitt emellan Hörngrens och Fälldins. Fotot från Åke Gerhards änka, Inge Viberg, Utansjö. 07  Gunnar Wassbergs på Nässa bakom lägdanvid Hörngrens (Granlund) mitt emot Rune Fälldins. Huset träffades sedermera av blixten. Meddelat av Mikael Kallin, Stefan Wedin och Siw Kallin. Fotot från Åke Gerhards änka, Inger Viberg, Utansjö. 08  Granlunds 1920-talet. Fotot från Heather Newberg, USA.
09  Granlunds 1920-talet. Fotot från Heather Newberg, USA.