Nabben

Nabben ligger där nuvarande villa- och hyreshusområdet ligger bakom Folkets hus - Vallvägen.
01 Nabben okänt årtal. Flicka lekandes vid Nabbens badplats strax vid åns inlopp. Fotot från Anders Högman, Kiruna. 02 Bör vara 1950-talet då man skymtar tegelvillorna på Smedjebacken. 03 Okönt årtal. 04 Anders Högman och hans syster Ingegerd. Fotot från Anders Högman, Kiruna.
05 Nabben 1930-talet. Anders och Ingegerd Högman och Rune och Haldo Abrahamsson från Lövsjöbäcken i Helgum. Fotot från Anders Högman, Kiruna. 06 Okänt årtal och personer. Fotot från Anders Högman, Kiruna. 07 Lennart "Lenken" Nordlander, fostersson till fam. Karl Nordlander som var rättare på 1920-30-talet. Här med hästen "Miranda". Fotot från Anders Högman, Kiruna. 08 Nabben 30 talet. Fr. v: Eivor Danielsson, Anders Högman, Sven Söderström, Kurt Danielsson, Hjördis Danielsson och Sigrid Söderström. Fotot från Anders Högman, Kiruna.
09 Fr.v. Okänd, Lennart 'Lenken' Nordlander, Yngve Nordin, Albin Wall och Vilgot Johansson. Fotot från Anders Högman, Kiruna. 10 Vilka är dessa tre personer på bilden som ska till att bada eller har gjort det? Vid denna badplats i bakgrunden byggdes som bekant Vallvägen på 70-talet och badplatsen används flitigt än i dag sedan 1900-talets början. Möjligen tidigare... Men jag är även nyfiken på byggnaden i bakgrunden. Tar vägen slut till vid byggnaden som kommer från Bönhuset och skolan? Ingrid Nylander, folkskollärare Axel Holmbergs dotter, har kommenterat 2009-11-02: Gården i bakgrunden på fotot av tre okända personer på badstranden heter 'Nordins'. Här bodde fam Nordin. Vägen slutade där. Bertil Nordin åkte runt i världen och murade kokarpannor? i fabriker. Bl.a. var han i Syd Afrika, vilket inte var så vanligt på 50-talet. Från Siw Kallin kommer följande kommentar 2009-11-04: Bild nr 15 badplatsen är det Sören och Karin och Lars Tjernberg som bodde på gamla GG:s konditori. Dessutom samma dag kommenterar Stefan Wedin: Kompletterar Siv:s information om bild 15, Nabben. Det bör då vara Sten-Olov (Stena) Tjernberg som är pojken. Då bör bilderna vara från mitten av 60-talet. Lars Karlsson har kommenterat 2009-11-08: Jag tror att den siste som bodde i gården i bakgrunden var Nils 'Buffeln' Lövgren. Han sa alltid att han bodde väldigt centralt medan han bodde där. Fotot från Åke Gerhard genom Inger Vedin, Utansjö. 11 De två främre personerna är samma på bild nr 15 till vänster. Någon som känner till de övriga? Från Siw Kallin kommer följande kommentar 2009-11-04: Bild nr 16 är samma familj (bild nr 16) plus Ingvan och Majbritt och Ingela Waardahl (Min faster och farbror för övrigt är det Majbritt som tidigare hette Kallin och finns på ett skolfoto. Fotot från Åke Gerhard genom Inger Viberg, Utansjö. 12 Höbärgning Nabben 1920-talet. Stående fr. v: nr 3 Karl Högman.
13 Från v: 1 Ejnar Ekberg, 2 Wallin, 3 Pelle Molander, 4 Karl Högman, 5-7 okända, 8 Nordin. 14 Höbärgning på Nabben under 1920-talet. Karl Högman nr 2 från vänster. 15 Nabben 1930-talet. Vilgot Johansson med sin dotter, Drott Dahlqvist, Albin Wall, Sven Nordin och sonen Börje, Reinhold Nordin och Yngve Nordin. 16 Höbärgning.
17 Nabben 2010 sett från Trollhemsberget. Foto Jörgen Andersson, Utansjö. 19 Lågvatten på Mörtsjön under 1960-talet. Här tvättar Elsy Nyberg och en väninna mattor långt ute från badstranden. Något exakt årtal kommer hon inte ihåg när det var. Fotot från Elsy Nyberg, Utansjö. 20 Jag tror att det kan vara Helge Sjödin längst till vänster men de övriga har jag inga namn på. Fotot troligen 1940-talet. Fotot från Maj-Britta Sjödin, Utansjö. 21 Jag skulle tro att bilden är tagen under senare delen av 1920-talet, möjligen början på 1930-talet. Där bilden är tagen, är idag Vallvägen huset till höger i bild är Gamla Rättaregården och badplatsen är strax till höger om denna. Herrgården går inte att missa. Fotot från Solbritt Westberg, Härnösand.
102 Flickorna är mina kusiner. Flickornas mor är född Frida Nässlander gift Wiberg. (Meddelat av Barbro Olofsson, Kalix, på Facebook 2017-07-30). Flickan till höger är min mor Gunnel Wiberg och Frida var min mormor. (Meddelat av Ami Jansson på Facebook 2017-08-07). Fotot från Barbro Olofsson, Kalix.