Lindforsgården

01 Tore Högman framför Lindforsgården. Fotot från brodern Anders Högman, Kiruna. 02 Del av gården på Lindfors med Tore Högman på taket. Fotot från brodern Anders Högman, Kiruna. 03 Lindforsgården sommaren 1967. Fotot från Anders Nilsson, Utansjö. 04 Lindforsgården vintern 1967. Fotot från Anders Nilsson, Utansjö.
05 Anders Nilssons far Karl 'Kalle' Nilsson framför bron till Lindforsgården med dottersonen Mikael i famnen. Fotot från Anders Nilsson, Utansjö. 06 Albin Wall till höger samt dottern Asta Wall sittandes på bron. Kvinnan som står mot bron är Anders Nilssons fru Solvig samt gossen Mikael Nilsson. Fotot från Anders Nilsson, Utansjö. 07 En glad dragspelande Jörgen Johansson. Son till Vilgot och Astrid Johansson. Fotot från Anders Högman, Kiruna. 08 På båttur nere vid Lindforsviken. Fotot från Solbritt Westberg, Härnösand.
09 Här tar man igen sig med en kaffetår i det gröna 1947. I bakgrunden syns den stora "Kyrkladan". Fotot från Solbritt Westberg, Härnösand. 10 En fikapaus efter båtturen nere vid Lindforsviken. Fotot från Solbritt Westberg, Härnösand. 30 Bert Nordin vid sågbocken. Son till Sven och Milly Nordin. Bert som var en mycket duktig brottare gick under smeknamnet "Nagy". Fotot från Anders Högman, Kiruna.