Husbyggnader

08 Möjligen Knut Näsströms hus. 13 Det gamla uthuset och förrådet troligen på sin ursprungliga grund. 14 Ingenjörsbostaden sett fram ifrån ner mot bruket. 15 Baksidan av ingenjörsbostaden sett från bruket. Det ser ut som om jag har tagit bilden framför grusvallen med staketet till höger men där emellan djupt nedanför kommer den nya järnvägen att dundra fram, den s.k. Botniabanan.
22 Bagarstugan vid Röda Raden. Här parkerade man förr och nu har det vuxit igen en hel del. Trappan i väldigt dåligt skick och en gammal soptunna omkullvält. Till höger en bod som ursprungligen inte hörde stugan till utan kom dit på senare tid. 24 Ingången från norra sidan och dörren till höger var själva bakstugan. Skulle tro att mittendörren var något slags vedförråd? Dörren till vänster tillhörde Frysfacksföreningen. 25 Här har man låtit bli att bomma igen fönstren på den norra sida. Här har man låtit bli att bomma igen fönstren på den norra sidan. 30 Detta hus är från Vita Raden och som ni kan se är det nummer 16. Här inhyste väl syster Thyra Sondell efter det att huset brann ner som hon var bosatt i. Men vilka bodde här på senare tid? Fotot från Åke Gerhards änka, Inger Viberg, Utansjö.
36 Här är Dambergs hus på Egnahem och Agnes Damberg längst till höger i bild men vilka är de övriga? Fotot från Kerstin Damberg, Härnösand. 38 På bilden syns Gösta och Ingrid Nordlander i mitten och på den vänstra bron sitter Signe Höglin. Der fanns två grannar till och totalt fyra lägenheter om vardera ett rum och kök. Det var fem familjer som bodde i Berggrens i lite olika omgångar mellan 1950-1960. Bl.a. Gösta och Ingrid Nordlander, Ledin med tvillingflickorna Ingrid och Margareta, och änkan Signe Höglin (mor till Karl-Gösta, Rut och Gudrun) med sitt barnbarn Anita, född 1950. Husen revs strax i början av 1960-talet. Den infällda bilden visar var huset stod någonstans. Fotot från Birgitta Lövgren, född Nordlander, Karlholmsbruk.