Gamla herrgården

37 Kortet är taget omkring 1920 framför Herrgården. Fr. v: Oskar Ekberg, sönerna Emil och Einar, Helmer Nyholm, Elver Högman, Konrad Molander, Yngve Nordin, Albin Wall, Ragnar Fagerström, Bertil Boman, Karl Högman, och Sven Nordin. Knästående fr. v: Johan Hedberg, Pelle Molander, rättare Ruben Dahlkvist, trädgårdsmästare Karl Brandberg, ladugårdsförman Karl-Magnus Andersson, Viktor Hedberg, Wilhelm Nordkvist och K-J Nordin samt 16 st. hästar. Fotot från Anders Högman, Kiruna. 02 Anders Högman uppe på vällingklockan. Fotot från Anders Högman, Kiruna. . 03 Stående Börje Nordin och sittande fr. v: ladugårdsförman Karl Andersson, hans hustru Maria Andersson, Gerda Högman, Gustav Andersson, okänd, Albin Wall, Reinhold Nordin och rättare Algot Hägerström. Namnen på barnen okänd. Fotot från Anders Högman, Kiruna. 04 Stående Börje Nordin och sittande fr. v: Maria Andersson, Gerda Högman, Gustav Andersson, okänd, Albin Wall, Reinhold Nordin och rättare Algot Hägerström. Namnen på barnen okänd. Han som sitter bakom Maria är hennes man, ladugårdsförman Karl Andersson. Fotot från Anders Högman, Kiruna.
06 Vilgot Johansson med höbärgning under 1930-1940-talet. Fotot från Anders Högman, Kiruna. 07 Ejnar Ekberg med höbärgning under 1930-1940-talet. Fotot från Anders Högman, Kiruna. 08 Vy mot Herrgården från Lindfors. 09 Vy mot Herrgården från Lindfors.
Utansjö På väg till slåttanna på herrgården under 30-40-talet. Stående fr. v. Albin Wall, Reinhold Nordin, Sven Nordin, okänd, Karl Andersson. Sittande fr. v. Gerda Högman och okänd. Fotot från Anders Högman, Kiruna. : Utansjö 19 Herrgården vintertid. 23 Herrgården sommartid. 21 Albin Wall under arbete med häst och vagn. Fotot från Högsjö hembygdsförening.
26 Vy från Lindforsgården mot Herrgården. 27 Vy från Lindforsgården mot Herrgården. 38 Karl Näslund.