Folkrörelsen

01 Kortet taget vid Logen Verdandis stuga i Skog. Till höger står skolvaktmästaren Harald Skoglund och bakom honom folkskolläraren Axel Holmberg. Fotot från Anders Högman, Kiruna. 02 Utansjö Socialdemokratiska Förening samlad på gamla Folkets Hus på Vreten. I bakgrunden är fanorna upphängda. Den vänstra upplyser att Socialdemokratiska föreningen stiftades 1907 den 30/5(?). Den högra fanan är jag osäker på då det syns otydligt vilken den tillhör. IOGT? Stiftades 1906 15/7. Fotot från Mary Scherman (Söderkvist), Utansjö. 03 Fr. v: Maja Fahlén, Tua Näsström, Hanna Fagerström, Agnes Näsström, Betty Danielsson, Elin Söderström, Hulda Sjödin och ordförande Gun-Britt Nordstrand. Från Nya Norrland lördagen den 9 mars 1974. 04 Logen Kronan på gamla Utansjö Folkets hus på Vreten. Fotot från Åke Gerhard genom änkan Inger Viberg, Utansjö.
05 Från Utansjö Folkets hus på Vreten. Fotot från Lennart Jonsson, Bjäsholmen. 06 Från Utansjö Folkets hus på Vreten. Dessa två kvinnor som torkar disken är okända men möjligen är det Mary Scherman i mitten. Fotot från Lennart Jonsson, Bjäsholmen. 07 Utansjö Folkets hus på Vreten. Kvinnan till höger är Gunnel Åkerlund, född Mårtensson [meddelat 2010-02-02 genom Lars-Åke Åkerlund, Örnsköldsvik]. Fotot från Lennart Jonsson, Bjäsholmen. 08 Utansjö Folkets hus på Vreten. Troligen Karl-Gösta Höglin till höger men kvinnan har jag ingen uppgift på. Fotot från Lennart Jonsson, Bjäsholmen.
09 Okänd kvartett spelart på Utansjö Folkets hus på Vreten. Fotot från Lars-Åke Åkerlund, Örnsköldsvik. 10 Utansjö Folkets hus på Vreten. Karl-Gösta Höglin sminkar sig inför sitt framträdande. Fotot från Lennart Jonsson, Bjässolmen. 13 Demonstrationståget startade som brukligt från fabriken och här har de tågat förbi Salongen. Thomas Olsson i Bollstabruk kommenterar 2009-11-03: Några personer känner jag igen, från vänster: Jan Sellgren, den långe unge mannen i ljusa kläder och med det andra plakatet ifrån vänster, Gösta Könberg (kokerireparatör) den ”smilande” mannen i brun kostym och med röd flagga, Gustaf Nordlander (verkstadsreparatör) i brun kostym och med röd flagga, Kjell Mikaelsson (förrådsförvaltare) och Axel Pettersson (verkstadsreparatör) i främsta ledet med banderollen. Fotot från Åke Gerhard genom Inger Viberg, Utansjö. 11 Vid pensionärshemmen vid Smedjebacken med Folke Zetterlund i spetsen. Fotot från Åke Gerhard genom Inger Viberg, Utansjö.
12 Strax framme vid slutmålet Utansjö Folkets hus. Fotot från Åke Gerhard genom Inger Viberg, Utansjö. 15 Demonstrationståget av okänt årtal på väg mot Hälledal, antar jag. Tycker mig i alla fall känna igen denna kurva vid Snibben och rätta mig gärna om jag har fel. Fotot från Lennart Jonsson, Bjäsholmen. 16 Vid valet 1948 var strategin att inlemma bredare grupper av löntagare till socialdemokraternas väljarskara manifesteras dock allra tydligast i häftet ”Löntagare håll ihop”. Omslagsbilden visar två män, den ena iförd arbetskläder och den andre i mörk kostym, tillsammans med en yrkesarbetande kvinna, av kläderna att döma inom kontors eller affärsvärlden (se bilaga 1.) I texten skriver socialdemokraterna följande: Socialdemokraterna har aldrig inskränkt sig till att vädja endast till arbetarklassen. Den har vänt sig till alla grupper, som sympatiserat med partiets allmänna strävanden. […] Det är alldeles oriktigt att söka beteckna socialdemokratin som ett trångt klassparti. Dess verksamhet har i själva verket gynnat alla arbetade grupper inom det svenska samhället. […] Socialdemokratin framställer sig inte som ett speciellt ”Tjänstemannaparti”, med den är övertygad om att tjänstemännen inser att de har samma allmänna intressen som övriga löntagare. Vem mannnen är på bilden som står i full färd att klistra upp valaffischen är för mig okänd. Fotot genom Lennart Jonsson, Bjäsholmen. 17 Släkten Högman på gamla Utansjö Folkets hus. Bakre raden 3 fr.v. Tore Högman, sittande 4 fr v. hans fru Svea och barnen sittande fr. v. Jan-Åke, Gun-Britt samt Kurt-Lennart. Fotot genom Anders Högman, Kiruna.
18 Det är Logen 2864 Kronan och Ungdomslogen 850 Utansjö Framtid som poserar under lustspelet Värmlänningarna år 1915 och spelplatsen var nedanför gamla Utansjö Folkets Hus på Vreten. Bakre raden okända. Stående fr. v: Okänd, tant Fagerström, okänd, Anna Höglund (som Anna), Signe Häggblad (Erik), Gunnar Larsson (Åke Gerhards pappa), Gradin, okänd, Nora Saltin, född Pålsson, Arvid Pålsson, Gustav Bodén, Vera Larsson, även känd som 'Primadonnan'. Fotot från Åke G Larsson och Inger Viberg, Utansjö. 19 "Rösta med Socialdemokraterna." Fotot från Maggie Dahlqvist, Timrå. 20 Sångarna under ett missionsmöte den 28 juli 1929. Namnen på personerna är okända. Trots det, är jag tacksam att en sådan tidig och fin bild har inkommit på ett missionsmöte. Siw Kallin, Timrå, meddelar 2011-02-17 att henne farmor står som nr två från höger och till namnet Eira Sundelin, gift Kallin. Fotot från Mikael Kallin, Timrå. 21 Logen Kronan No 2864:s fana bevarad på Folkrörelsearkivet i Sundsvall.
22 Logen Kronan No 2864:s fana bevarad på Folkrörelsearkivet i Sundsvall.