Dammen

01 Vattentuben med flottarrännan. I bakgrunden den stora ladan vid den över dammen och toppen på huset från Högmans hus på Nabben. 03 Fundament 1891 tillika det äldsta kortet från byn! Brofundamenten till bron under byggnad. Här kan man se varför det kalla konstarbeten. Bilden med tillstånd från Rolf Stens bok: Härnösand-Sollefteå Järnvägsaktiebolag, s 16. 04 I bakgrunden syns den stora logen. Dammen vid logen. Fr höger 8 st luckor för den stora vattentuben, 8st luckor för ån och de övriga 2 luckorna för flottningsrännan. Fotot från Anders Högman, Kiruna. 05 Jan-Ove Jonsson i Utansjö har kommenterat 2011-03-25. Siri Jonsson (född Andersson) och Alice Ekberg som arbetade på tvätten i Utansjö står och begrundar dammluckorna.
06 Den gamla bruksdammen. Till höger syns spikladan. Ingen av dem finns kvar idag förutom två fastgjutna tjocka plattjärn på vänstra sidan som jag tror kan vara från flottrännan. 07 Tage Kallin var född den 29 mars 1912 på Utansjö och avled där ogift den 23 juni 1945. Till vänster i bild skymtar 'Gamla Rättaregården' där Gerda Högman och Knut Sjödin bodde. Byggnaden till höger är 'Vedinska gården'. Fotot från Mikael Kallin, Timrå. 08 En mycket fin bild på den gamla 'Kvarndammen' som bilden heter. Här har alltså en av mjölkvarnarna efter ån varit. Till vänster den stora höladan och i bakgrunden skymtar järnvägsbron. Skulle tro att bilden är tagen någon gång på 1950-talet. Fotot från Adié Nilsson, Härnösand. 09 Kvinnan på bilden är Ena. Inget efternamn har angivits men det är med all sannolikhet Ena Viola Olsson som är född den 8 januari 1922 och dotter till fabriksarbetare Erik Arvid Olsson och Josefina Svensson i Utansjö (Vreten?). Ena gifte sig 1966 med Erik Sjölund (1920-1990) i Lungvik, Bjärtrå och hon avled där 2001. Fotot från Maggie Dahlqvist, Timrå.
11 Det verkade vara populärt att fotografera sig vid dammen. Detta foto är från Maggie Dahlqvist i Timrå och kvinnan på bilden är Ena, dock utan efternamn. Ska vi våga på att gissa att bilden är tagen på 1950-talet? 12 Helge Sjödin var kajförman på Utansjö bruk och här poserar han i vårsolens glans. Huset i bakgrunden är 'Nylanders gård' där man på senare tid kom att bygga direktör Olof Nilssons hus, vilken står kvar än idag. Del av den stora logen till höger i bild. Fotot någon gång på 1940-talet, möjligen början av 1950. Helge gifte sig den 5 oktober 1946 med en flicka från Uppsala vid namn Maj-Britta, född den 8 maj 1921 i Uppsala och bosatt i Utansjö. Fotot från Maj-Britt Sjödin, Utansjö. 13 Mannen till vänster i bild är Kalle Nilsson, född den 29 november 1899 på Utansjö och avled på 'Änget' den 22 oktober 1982. Gift den 8 november 1925 och änkling den 23 januari 1966 efter Ingrid Maria Häggblad, född den 11 maj 1903 i Grundsunda. Är mannen till höger sonen Erik Nilsson? Jag har något svagt minne att det skulle vara han. Tror inte att det är Helge Sjödin. Fotot från Maj-Britt Sjödin, Utansjö. 14 Kanske har någon av dessa okända kvinnor sin fästman som spelar fotboll till höger i bakgrunden? Av hattmodet att döma så rör det sig nog om 1930-talet, eller strax i början av 1940. Huset som sticker upp bakom första flickans huvud från höger sett, tillhörde EFS. Idag i privat ägo. Fotot från Maj-Britt Sjödin, Utansjö.
15 Många håller nog med mig när jag säger att denna bild är en av de vackraste vyerna hitintills. Här gick gamla Riks 13 och Norrstigen innan man byggde en ny bro 1937-1938 längre ner så detta är nog i början av 1940-talet. I bakgrunden ser vi Nordins hus eller egentligen kallad Vedinska gården med tillhörande lada. I dag finns inget av detta kvar utan här står det numera hyres- och radhus, Vallvägen och till höger i bakom björkarna står Folkets hus, Utansjögården. Fotot från Lennart 'Lenken' Nordlander, Gustavsberg. 16 Strax nedanför "nya" disponentvillan/kamrerbostaden är denna bild är tagen. Fotot från Mikael Kallin, Timrå. 17 Om vi jämför med föregående bild så måste detta vara från samma plats. Man har öppnat dammluckorna för vårfloden. Lägg märke till flottningsrännan i bakgrunden mitt i bild och till vänster. Kanske lite svårt att se. Fotot från Elsy Nyberg, Utansjö. 18 Här sitter bl.a. John Öberg i sin taxikostym längst bak till vänster. Här sitter de på den norra delen av järnvägsfundamentet på baksidan av byggnadsställningen. Bilden är tagen under 1930-talets mitt och kommer från Ulla-Britt Järledahls fotoalbum, Vålånger.
19 Det synes vara mycket lågt vattenflöde under 1930-talets hälft och ni kan själva jämföra på de andra korten med dammluckorna. Till vänster i bild ses ladan och och jag skulle tro, att det är på tidiga våren. Andra från vänster ser ut att vara (Börje?) Nordin och i mitten kan nog vara Knut Näsström. Tredje mannen från höger är i alla fall John Öberg, taxiägaren. Bilden är nog taget vid samma tillfälle som föregående bild. Fotot från Ulla-Britt Järledahl, Vålånger. 20 Okänd ung grabb poserar vid dammluckorna. Fotot från Kerstin Damberg, Härnösand.