Bruket

01 Nyss påbörjad nedslagning av grundpålar till nya fabriksbygget 1971. Fotot från Åke Gerhard genom Inger Viberg. 02 Utlastning av massa under samma period man bygger nya fabriken. Fotot från Åke Gerhard genom Inger Viberg. 03 Nyss påbörjad nedslagning av grundpålar till nya fabriksbygget 1971. Notera husen i bakgrunden. I mitten bakom de 2 pålar är Norells. Någon som kan redogöra vilka de andra husen är? Garagen till vänster kommer jag ihåg... Fotot från Åke Gerhard genom Inger Viberg. 04 Upplag av grus till nya fabriksbygget. Norells livs skymtar bakom grushögen följt av Brattmyr/Söderkvist. Fotot från Åke Gerhard genom Inger Viberg.
05 Rester av brokranen som revs 1971. Här sitter John Viberg till höger. Fotot från Åke Gerhard genom Inger Viberg. 06 Nyss påbörjad nedslagning av grundpålar till nya fabriksbygget 1971. Fotot från Åke Gerhard genom Inger Viberg. 07 Slitet fotografi före 1919 över kokeriet i mitten med skorstenen som tillhör pannhuset på bakre delen av byggnaden. Till vänster ligger kontors-, bostads- och verkstadsbyggnad. Huset framför kokeriet är skomakarbyggnaden och till höger i kant uthus. 08 Några år senare från samma vy, dock före 1919. I vänster kant skymtar Mjölnarbyggnaden och bakom den gamla magasinet. Nu har man påbörjat byggandet av Ringkasernen och tuben har byggts. Fotot från Åke Gerhard genom Inger Viberg.
09 Kokeri 1937. 10 Brevkort över fabriken omkring strax före 1920 eller början av 1920-talet. Jämför nästa bild. 11 Brevkort över fabriken omkring 1925/1926. Jämför föregående bild. 12 Kol-, kis- och flisupplag troligen slutet på 1930-talet.
13 Kol-, kis- och flisupplag troligen slutet på 1930-talet. 15 Till höger kis- och svavelmagasinet, svavelugnshuset och kokeriet. Den lilla bygganden till vänster är Mjölnarbyggnaden och i bakgrunden skymtar brokranen som fraktar timmerbuntarna. 17 Kol-, kis- och flisupplag troligen slutet på 1930-talet. 18 Okända arbetare i förgrunden. I bakgrunden kissten och syratornet.
19 Brukets äldsta byggnad från järnbrukstiden som står kvar ännu idag. Då stångjärnshammaren, idag snickeri. 22 Vy från gamla Mässen, "Gula Villan" kallad. Brukets äldsta byggnad från järnbrukstiden som står kvar ännu idag. Då stångjärnshammaren, idag snickeri. 21 Gamla kajen från 1939. 23 Plattform för syratornet och jag har ännu inte klart för mig när den byggdes. Till vänster skymtar taket på Mellanbyggnaden och till höger spruthuset. Bakom Mellanbyggnaden ser vi matserveringen följt av ved- och redskapsbod och Mjölnarbyggnaden samt i bakgrunden Vita Raden och Egnahemsområdet.
24 Ett tidigt foto på Mellanbyggnaden i förgrunden och spruthuset till höger. Bakom Mellanbyggnaden är det matserveringen och ved- och redskapsbod samt Mjölnarbyggnaden. Snett bakom till höger om den är det snickarverkstaden och bakom skymtar handelsboden och Vita Raden. Bakom Vita Raden skymtar svagt ett hus vilket inte var i bolagets ägo och jag vet inte vilken som var bosatt där. Den kom senare att bli Ströms handelsbod följt av Norells. Fotot från Åke Gerhard genom Inger Viberg. 25 Ett väldigt fint och enda kända(?) kortet på Mjölnarbyggnaden där den stod på nuvarande fabriksplan. 26 Nya kontoret stod klart 1950 efter den våldsamma branden 1948 då kontoret brann ner som då var i angränsande till Mjölnarbyggnaden.. 27 Kooperativa med fabriken i bakgrunden 1925. Från ett brevkort står det på baksidan: Hjärtlig gratulation på din 19-årsdag d. 7 okt. 1925 av Farmor, Reinert. Känner du igen någon på kortet hade hon skrivit vidare. Adresserat till Dora Nyberg i Härnösand. Kortet från Elsy Nyberg, Utansjö.
28 Den 163 meter långa brokranen sprängs. Hjalmar Isaksson var med och byggde denna 1927 och var även med vid sprängningen. Fotot från Ulf Isaksson, Härnösand. 29 Hjalmar Isaksson, farfar till stavhopparen Kjell Isaksson, var med vid sprängningen av den gamla brokranen. Fotot från Ulf Isaksson, Härnösand. 30 Två fabriksarbetare i full färd med att sanera. Fotot från Lars-Åke Åkerlund, Örnsköldsvik. 31 Fabriksområdet ödelagt i olja efter den fruktansvärda oljekatastrofen 1951 då oljecistern rasade, vilket tog flera veckor att sanera.Fotot från Lars-Åke Åkerlund, Örnsköldsvik.
32 En stor sten som vittnar om den fruktansvärda kraft som oljans framfart medförde. Fotot från Lars-Åke Åkerlund, Örnsköldsvik. 33 M/S Inger vid kajen på bruket. Fotot från Charlie Björkman, Smålandsstenar. 34 M/S Inger utanför Bjässholmen fullastad med ved från Finland. Fotot från Charlie Björkman, Smålandsstenar. 35 Stuvare i arbete på M/S Inger som ligger för ankar i kajen. Någon som känner igen dessa personer på bilden? Fotot från Charlie Björkman, Smålandsstenar.
36 M/S Inger i norra Finland som lastar timmer till Utansjö. Här var det inte manlig arbetskraft som gällde utan stora, starka finska kvinnor! Fotot från Charlie Björkman, Smålandsstenar. 37 Den kända bombåten som Anders Näslund körde vid Timmerbommen. Här har man påbörjat bärgningen av densamma... 38 och nu på väg upp ur vattnet med hjälp av telfern. 39 Här lossar man på kättingen från telferns klor innan man transporterar båten vidare upp på land. Den ser inte ut att ligga stadigt men det gick säkert bra... Telferkörare var Sven-Erik Eriksson (röd bälte)och den andra som står bredvid är Rune Fälldin (renseriförman).
40 I trygg famn i telferns klor innan båten ligger säkert på kajen. Båten togs i drift igen efter genomgång och i bakgrunden skymtar kaphuset. 44 Från vänster ser man delar av kokeriet. Sedan utbyggnaden som innehöll kvistsilningen samt bingar för kvistmassa. Utanför väggen ser man gammla ångackumulatorn. Huset med de många fönstren var tidigare sållavdelning för flis till kokeriet. byggdes sedan om till lutindunstning. Rören till höger i bilden är till den blivande kemikalieåtervinningen. 41 Vy över gamla kapen och renseriet. I bakgrunden den stora timmerkranen som revs 1970. Till vänster ser vi pannhuset. 43 Kol-, kis- och flisupplaget som senare kom att bli den nya kajen. Se bild nr 1 nästa sida.
42 Kol-, kis- och flisupplaget som senare kom att bli den nya kajen. Se bild nr 2 föregående sida. 45 Bilden tagen från kokeriets byggnad med vy över Fahléns. I mitten en kallkällare eller något av det slaget och till höger vad jag minns då jag bodde i huset var ett brädförråd. 46 Det här är i alla fall den 'Nya fabriken' som byggdes 1971 om jag inte har helt fel. Byggnaden längst bort är kapen och renseriet följt av sliperiet och avvattningen. Alla rören med de 2 'skorstenarna' är torkens skrubbrar och rören transporterar massan till balningen, den lilla byggnaden till höger. Längre till höger ser vi gamla kapen och transportören till gamla renseriet. 47 En vacker bild över 'Utansjö by night' eller hur? Jag vet inte vilket år bilden är tagen men möjligen omkring mitten av 1960-talet?
48 49 50 51
52 53 Sotningsautomatiken i pannhuset, här med Kalle Nordstrand. 54 Inte mycket till lyx i 'kontrollrummet' i pannhuset. 55
56 57 58 59
60 61 Oljeledningen från cistern. 62 Oljeledningen från cistern. Inte mycket till isolering... 63 Transportören för kisel- och svavel vid pannhuset.
64 Bygget av renseriet 1934. Fotot från Mona Nixon, Gammellandet. 65 Bygget av renseriet 1934. Fotot från Mona Nixon, Gammellandet. Bygget av renseriet 1934. Fotot från Mona Nixon, Gammellandet. 66 Bygget av renseriet 1934. Fotot från Mona Nixon, Gammellandet.