Anhalter

01  Stationshuset i Utansjö. 02  Utansjö banvaktstuga 1970-talet. 03  Utansjö banvaktstuga 1970-talet. 04  Stationshuset i Oringen.
05  Stationshuset i Veda. 06  Anhalten i Utansjö år 1926. Jan-Ove Jonsson i Utansjö har kompletterat med namnen 2012-03-13. Harald Andersson (körde lastbil på UB), Karl-Axel Andersson (bytte senare efternamnet till Åleskog), Maria Andersson (min mormor), Anny Andersson, Siri Andersson (min mor) och Frida Andersson (min morfars syster), senare gift Bohlin i Linköping. Fotot från Jan-Ove Jonsson, Utansjö. 07  Anhalten i Utansjö möjligen början av 1930-talet. Föreståndare på den här anhalten var då vid fotots tillfälle, Emma Nylander. Kvalitén på bilden är inte den bästa! Originalet är mycket mörk och efter lite redigerande är detta resultatet det bästa. Det ser ut som att det skulle kunna vara Edvin Danielsson på bilden. Denna anhalt låg snett nedanför skolan och på samma sida om järnvägen och senare kom anhalten med posten 1939 på andra sidan. Fotot från Solbritt Westberg, Härnösand. 08  Mannen på bilden är med all sannolikhet Leonard Kallin från Utansjö. Fotot från Mikael Kallin, Timrå.