Änget

06  Okänd kvinna, möjligen en dotter till handlare Eriksson? Fotot från Åke Gerhard genom Inger Viberg, Utansjö. 07  Hässja på Änget, där det senare kom att byggas av Sören och Ebba Eriksson. I bakgrunden skymtar byggmästarbostaden. Fotot från Åke Gerhard genom Inger Viberg, Utansjö. 08  Här bodde makarna Valter och Margaretha Skjöld innan Vägverket löste in fastigheten. Anders Nilsson i Utansjö meddelar 2010-03-23 att det var Holger Nordlander som byggde detta hus. Fotot från Margaretha Skjöld, Utansjö. 10  Här står familjen samlad för gruppfoto. Fr. v: Robert, Valter, Margaretha och Maria (har jag för mig att hon heter). Fotot från Margaretha Skjöld, Utansjö.
13  Erik 'Hampe' Zetterlund tillsammans med barnen Lena och Leif. Skulle tro vid 1940-talets slut? Fotot från Adié Nilsson, Härnösand. 14  Handlare Helge Eriksson i hans bil. Huset i bakgrunden tillhör Finnäs. Fotot från Adié Nilsson, Härnösand. 15  Bilden är tagen någon gång på 1950-talet och på den stora lägdan mellan byggmästarens hus och Sjödins, senare Finnäs. Stående fr. v: Ulf Sjödin, Sune Wårdahl, Thomas Olsson och Sune Forsberg. Knästående är Björn Lundberg. Fotot från Nils-Göran Sjöqvist, Oskarshamn. 16  'Ulla min, Ulla...' Namnet som anges på fotot är Ulla och efternamnet är Lindkvist efter hennes egen utsago i somras 2016. I bakgrunden skymtar del av taket på byggmästarhuset och till höger skorstenen och till vänster stenmuren som omgav disponentparken. Fotot från Adié Nilsson, Härnösand.
17  Adié Nilsson poserar själv i gräset och jag skulle tro att kamraten Ulla Lundkvist som finns på föregående bild tog fotot. Fotot från Adié Nilsson, Härnösand. 18  Barnen är i tur och ordnig från vänster, Ingela Vårdahl, Mikael Nilsson och Maud Forsberg. I bakgrunden ser vi Finnäs hus, där fjärdingsman Sjödin tidigare bodde. Fotot från Adié Nilsson, Härnösand.