Veda-2

Bilderna från ArkivDigital med namnet nedanför respektive bild är råkopior från Svenska Aerobilder 1973.
01 02 03 04
05 06 Sven Nilsson. 08 09
10 11 Wikström. 13 Ulfsparre. 15 Wedin.
17 Olsson. 19 21 23
24 25 26 27 Sjöberg.
29 30 31 32
33 34 35 36
37 39 40 41
43 44 45 Karin Andersson - Kafé Intim(?) 47 Johansson?
50 Rune Fahlén. 52 53 54 Bror Näsström.
56 57 58 Harry Gustavsson. 60 Greta Östlund.
62 63 64 65
66 67 68 69 Anna-Britta Hägglund.