Mörtsal-2

Bilderna från ArkivDigital med namnet nedanför respektive bild är råkopior från Svenska Aerobilder 1973.
01 02 03 04
05 06 07 Gustavsson. 09 Thure Vassberg.
11 12 Eriksson. 14 Eriksson. 16 Sterbhus.
18 Edin. 20 Gustavsson. 22 Dahlin. 24
25 26 27 28
29 Bystedt 31 Elsa Björk. 33 34
35 37 Karlsson. 39 40 Östman.
42 43 Ernst Nordkvist.