Gammellandet

Bilderna från ArkivDigital med namnet nedanför respektive bild är råkopior från Svenska Aerobilder 1973.
01 Ylva Pettersson. 11 Elin Häggström. Lind Lind. Okänd
23 Kalle Nordstrand. 25 Okänd. 27 N-O Nolén. 29 Okänd.
31 Okänd. 33 Wiberg. 51 Viberg. 53 Okänd.
55 Jansson. 57 Bjäsholmen och Jonsson till höger. 63 Lennart Jonsson. (Bjäsholmen) 59 Carlsson. (Bjäsholmen)
87 Nils A Lind.