Egnahem

Egnahemsområdet ovanför Röda raden.
Bilderna från ArkivDigital med namnet nedanför respektive bild är råkopior från Svenska Aerobilder 1973.
15 Johan Ulfsparre. 19 Norells Llivs. 37 Åkerlund. 39 Höglund.
41 Okänd. 45 Jörgen Johansson. 47 Knut och Mary Scherman. 49 Lundin.
73 Skrothandlare Sjöbolm. 75 Knut Näsström. 79 Damberg. 93 Gudrun Brattmyr.
97 Britta Hägglund.