Änget-2

Bilderna från ArkivDigital med namnet nedanför respektive bild är råkopior från Svenska Aerobilder 1973.
03 Rune Wallin. 05 Handlare Eriksson. 07 Erik "Hampe" Zetterlund. 09 Harry Finnäs.
13 Axel Öhman. 43 Erik Sjölander. 61 Forsberg. 67 Hagström.
69 Fagerström. 71 Eriksson, senare Uno westman. 81 Hultin. 83 Kalle Nilsson.
89 Sören Pettersson. 91 Folke Zetterlund. 95 Sören och Ebba Eriksson.